Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét và Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 2.2021” và “Công văn giải trình và kết quả kinh doanh”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “ V/v quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo Vv ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 với đơn vị kiểm toán”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Hôm nay, 25 tháng 6 năm 2021, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 1.2021” và “Công văn giải trình”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo thường niên năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

Trang