Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023"
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023"
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023" và "Công văn giải trình’’
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét’’ và “Công văn giải trình’’, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE thông báo V/v ký hợp đồng Kiểm toán BCTC 2023
Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023"
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Biên bản họp và Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh quản lý công ty nhiệm kỳ 2023-2028“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Biên bản họp và Quyết định của HĐQT V/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Hôm nay, 23 tháng 6 năm 2023, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:

Pages