Triển khai các dự án Hạ tầng mạng, Truyền dẫn quang, Bảo mật, Thiết bị đồng bộ thời gian, Trung tâm dữ liệu cho các cho các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, dịch vụ tài chính, chính phủ , giáo dục. Tư vấn , Triển khai thiết bị của các hãng...
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tại Hà Nội Công ty Cổ Phần Truyền thông Số 1 (ONE CORP) - Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu- nhập hàng từ nước ngoài về Việt Nam, và mua bán hàng trong nước - Yêu cầu bằng cấp: Đại học...
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố Báo cáo thường niên 2016, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
Báo cáo Tài chính quý 3 năm 2016 của công ty Cổ phần Truyền thông Số 1
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã soát xét và công văn giải trình
Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2016 của công ty Cổ phần Truyền thông Số 1

Trang