Thông báo ĐKKD thay đổi lần thứ 23

Thứ sáu, 08/03/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE thông báo thay đổi ĐKKD lần thứ 23, lý do "Điều chỉnh ngày cấp CCCD của TGĐ Người đại diện theo pháp luật".

Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.