Sự phát triển của mạng xã hội dẫn đến quyền lực của người tiêu dùng ngày càng lớn, vì thế khi làm Content Marketing, doanh nghiệp cần kể những câu chuyện một cách thông minh và giàu cảm xúc để hướng tới họ.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người phải sử dụng Sony Xperia Z2 trong World Cup 2014, mà đơn giản chỉ là: người chiến thắng một số cuộc thi liên quan tới World Cup 2014 sẽ nhận được phần thưởng là smartphone Xperia Z2.

Trang