Lịch sử và các dấu mốc

 

ONE CORP Thành lập ngày 6/10/1994, với tên gọi ban đầu là công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Tin học Số 1, chuyên cung cấp thiết bị Tin học, CNTT, vốn điều lệ 350 triệu đồng.
THÀNH LẬP
ONE CORP Tháng 3 năm 2001, nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Tin học số 1, chuyên cung cấp thiết bị tin học và hạ tầng CNTT.
NÂNG VỐN
ONE CORP Tháng 7 năm 2007, nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, đổi tên thành Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp thiết bị tin học và hạ tầng CNTT.
NÂNG VỐN
ONE CORP Tháng 6 năm 2008, nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, trở thành công ty đại chúng và chính thức niêm yết, giao dịch toàn bộ 2 triệu cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
NIÊM YẾT
ONE CORP Từ tháng 6 năm 2009, đẩy mạnh phát triển sang lĩnh vực viễn thông bên cạnh lĩnh vực truyền thống là CNTT, bằng việc hợp tác và tiến tới là đối tác chiến lược của các hãng công nghệ viễn thông hành đầu trên thế giới như Juniper, Alcatel - Lucent, Avaya...
VIỄN THÔNG
ONE CORP Tháng T5 năm 2010 nâng vốn điều lệ lên 35,7 tỷ đồng từ việc trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiểu cho cổ đông hiện hữu. Thành lập văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, đánh dấu sự có mặt của công ty trên thị trường CNTT và viễn thông cả nước.
PHÁT TRIỂN
ONE CORP Tháng 7 năm 2010 hoàn thành và chính thức vận hành Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008.
CHẤT LƯỢNG
ONE CORP Tháng 10/2010 hội nghị chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2010 đến 2020: phấn đấu đến 2015 lọt vào tốp 10 và đến 2020 lọt vào tốp 5 các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp hạ tầng cơ sở CNTT và viễn thông.
CHIẾN LƯỢC
ONE CORP Tháng 1 năm 2011, nâng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
NÂNG VỐN
ONE CORP Từ 2008 đến 2013 cổ tức hàng năm luôn được trả cho cổ đông mức từ 10% đến 17% mệnh giá.
CỔ TỨC