Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1

Ngành nghề
Thành lập năm 1994, với ngành nghề kinh doanh chính là Công nghệ thông tin và Viễn thông, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (One CORP) đã có trên 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, thiết bị tin học, viễn thông, phần mềm đi kèm và giải pháp tổng thể thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông, điện nhẹ.. đồng bộ. 
Vốn điều lệ hiện nay: 79.603.100.000 VND
Tháng 6/2008 trở thành công ty đại chúng và chính thức Niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu ONE. 
Năng Lực
One CORP là một trong số ít các doanh nghiệp đủ năng lực tư vấn, thiết kế giải  pháp tổng thể nhằm thiết lập và xây dựng Hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông đồng bộ,  phủ rộng cả nước cho : các bộ, ban, ngành, tổ chức, các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng, trường học, bệnh viện và khu dân cư, cộng đồng...
Mục tiêu
Đang đứng trong TOP 10 , phấn đấu đến năm 2020 One CORP sẽ là một trong 5 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, cung cấp thiết bị tin học, viễn thông  và giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, viễn thông đồng bộ.
Định hướng phát triển
Tập trung nguồn lực vào  ngành nghề kinh doanh chính là CNTT và viễn thông, phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của mọi khách hàng.
Phát triển quy mô hợp lý, đề cao tính hiệu quả nhằm duy trì sự ổn định và từng bước tăng trưởng, chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, lấy yếu tố con người làm trung tâm và nền tảng cho sự phát triển của công ty.
Phương châm với khách hàng và đối tác
Từ nhận xét của một đối tác "Các bạn đã làm tốt hơn những gì tôi được biết" giờ đây đã trở thành phương châm hoạt động của toàn công ty đối với khách hàng và đối tác, đó là : "Luôn làm tốt hơn những gì bạn đã biết "
Giá trị mang lại
Góp Phần nâng cao hiệu quả cho chính công việc của các bạn.
Thông tin tài chính
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
Báo cáo tài chính quý I năm 2016