Giáo dục

 

Ngành giáo dục đang đối mặt với những thử thách phát triển, đổi mới và nâng cao trình độ giảng dạy. ONE CORP cung cấp các giải pháp truy nhập tài nguyên, cải thiện thời gian học tập và cung cấp dịch vụ  theo một cách hoàn toàn mới.

ONE CORP cung cấp giải pháp nâng cao kinh nghiệm học tập cho sinh viên bằng việc tạo ra các lớp học trực tuyến và tính hiệu quả của các công cụ đào tạo trực tuyến. Giải pháp của ONE CORP giúp mở rộng phương thức truy cập đến các cơ sở dữ liệu là các tài liệu giảng dậy một cách hiệu quả mà vẫn tiết kiệm chi phí, cải thiện phương thức học tập cho sinh viên mở ra con đường mới đến kho tàng tri thức.

Thách thức

Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các trường Cao đẳng, Đại học với yêu cầu kết nối thông tin mọi nơi và đảm bảo tính bảo mật cho truy cập mạng không dây, cung cấp mạng LAN và xây dựng các trung tâm dữ liệu ảo. Người sử dụng bao gồm các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản trị và cả những người có nhu cầu học tập nghiên cứu lâu dài, mong muốn các ứng dụng và thiết bị hoạt động ổn định, có khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Đây là nhiệm vụ rất quan trong để thiết kế giải pháp phù hợp.

Giải pháp 

ONE CORP cung cấp giải pháp tổng thể cho môi trường giáo dục bao gồm thiết kế hệ thống mạng, truyền thông tại và trung tâm dữ liệu cho phép việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu, điều hành một cách hiệu quả. ONE CORP cung cấp toàn bộ giải pháp về mạng LAN bao gồm: Chuyển mạch, định tuyến, mạng không dây, bảo mật di động, SSL VPN, điều khiển truy nhập và tích hợp quản trị. ONE CORP cung cấp đầy đủ giải pháp định tuyến cho mạng WAN và kết nối Internet.

Lợi ích

Khách hàng có được giải pháp tổng thể với thiết kế hệ thống mạng đơn giản và bảo mật cao, có thể sử dụng mọi lúc mọi thời điểm và dễ dàng mở rộng khi số lượng sinh viên, giảng viên tăng lên; một hệ thống được thiết kế riêng với khả năng cung cấp dịch vụ hoàn thiện.

  • Hỗ trợ việc học tập nghiên cứu mang lại hiệu quả cao, tạo nền tảng vững chắc và cung cấp các dịch vụ cao cấp, các ứng dụng được phân phối trên môi trường mạng IP
  • Phân quyền bảo mật đầu vào nhằm bảo vệ các thông tin quan trọng, đảm bảo các hoạt động nghiên cứu và các dữ liệu hoạt động của trường không bị tấn công.
  • Cải thiện khả năng truy cập vào trung tâm dữ liệu thông qua mạng WAN một cách hiệu quả