Chính sách chế độ

 

Chính sách chất lượng
Quản  lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008. Chính sách chất lượng luôn đi kèm và được gắn liền với chính sách đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, nâng cấp gia tăng giá trị sử dụng để đảm bảo sản phẩm, hệ thống luôn hoạt động ổn định và phát huy tối đa hiệu suất.
Chính sách phát triển nguồn nhân lực
Nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người làm trung tâm và nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện, học tập, sáng tạo và cống hiến.
Đảm bảo thu nhập và điều kiện để người lao động phát huy năng lực bản thân,  phấn khởi làm việc và mong muốn cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp.
Chế độ đãi ngộ
Người lao động làm việc tại công ty được :
- Đảm bảo thu nhập hàng tháng để ổn định cuộc sống, hưởng một phần kết quả kinh doanh của công ty theo mức độ cống hiến để tích lũy.
- Hưởng các chế độ phúc lợi,  BHXH, BHYT theo chế độ hiện hành và chế độ riêng có của công ty dành cho bản thân và gia đình.
- Hưởng các chế độ đào tạo, học tập, và khuyến kích học tập để nâng cao năng lực bản thân.
- Khuyến kích và tạo điều kiện để trở thành cổ đông, tham gia sở hữu và điều hành doanh nghiệp.