Tin tức mới nhất

Tư vấn, Triển khai các dự án Hạ tầng mạng, Truyền dẫn quang, Bảo mật, Trung tâm dữ liệu cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ. Tư vấn , Triển khai thiết bị của các hãng Juniper, HPE, Alcatel, Cisco, Nokia …
Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.