Thông báo V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2020

Thứ hai, 29/06/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi “ Thông báo V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2020”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm: