Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ năm, 25/04/2024

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "’Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024’".
Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.