Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Thứ bảy, 29/06/2019

 Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

 

File đính kèm: