Quyết định bổ nhiệm trưởng BKS Cty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thứ năm, 21/06/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố  "Quyết định bổ nhiệm trưởng BKS Cty nhiệm kỳ 2018-2023." chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.