Nghị quyết HĐQT V/v sửa đổi Điều lệ Cty tăng vốn sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi điều lệ công ty

Thứ năm, 07/09/2017

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Vv sửa đổi Điều lệ Cty tăng vốn sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi điều lệ công ty, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm