Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và Công văn giải trình

Thứ tư, 18/01/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.