Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020

Thứ tư, 20/01/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.