Báo cáo tài chính quý 3/2020 và công văn giải trình

Thứ ba, 20/10/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2020” và “ Công văn giải trình” " chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.