Báo cáo tài chính quý 3/2019 và công văn giải trình

Thứ sáu, 18/10/2019

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 xin gửi "Báo cáo tài chính quý 3/2019 và công văn giải trình”  chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

File đính kèm: