Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và Công văn giải trình

Thứ năm, 20/10/2022

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBáo cáo tài chính quý 3 năm 2022"  và  "Công văn giải trình ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.