Báo cáo tài chính quý 2.2021 và Công văn giải trình

Thứ ba, 20/07/2021

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 2.2021” và “Công văn giải trình kết quả kinh doanh”, chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.