Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Thứ sáu, 20/07/2018

Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 công bố  "Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018” và “ Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước” chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.