Chi nhánh Công ty ONE CORP (www.one.com.vn) hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT cần tuyển nhân viên phòng tổng đài Chịu trách nhiệm triển khai, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật các dự án sử dụng sản phẩm và giải pháp liên quan hệ thống tổng...
Công ty ONE CORP (www.one.com.vn) hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT cần tuyển nhân viên phòng kỹ thuật, nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp viễn thông. Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật các hãng cung cấp thiết bị , giải...

Trang