Tin tức mới nhất

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Nghị quyết của HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Ngành công nghiệp di động đã dần hình thành một hướng đi chung về các loại hình dịch vụ cần đến nền tảng 6G, cũng như những cột mốc kỹ thuật cần phải đạt đến để phục vụ cho tầm nhìn này. Ngày 27/7, Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Truyền Thông Vivo đã...