Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023” , chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “CBáo cáo tài chính quý 3 năm 2022" và "Công văn giải trình ", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Công văn đính chính BCTC bán niên 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét" và "Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo TC quý 2 năm 2022 và Công văn giải trình", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2022", chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Hôm nay, 24 tháng 6 năm 2022, Công ty Cổ phần Truyền thông Số 1 (ONE Corp) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Khách sạn La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Pages