Biên bản họp và Quyết định của HĐQT V/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ sáu, 23/06/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT ” Biên bản họp và Quyết định của HĐQT V/v bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028“ chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.