Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Công văn giải trình

Thứ sáu, 20/10/2023

Công ty Cổ phần Công nghệ ONE công bố thông tin "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023" và "Công văn giải trình’’, chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.