Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 và Công văn giải trình liên quan đến BCTC”

Thứ năm, 20/04/2023

Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 CBTT “Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023” và ”Công văn giải trình liên quan đến BCTC” chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.